Skip to main content
England

Informacje o firmie

United Biscuits (UK) Limited

United Biscuits (UK) Ltd. jest zarejestrowana w angielskim rejestrze firm pod numerem 2506007.

Siedziba firmy: Hayes Park, Hayes End Road, Hayes, Middlesex, UB4 8EE, UK
Dyrektor Generalny: Cem Carakas

Wszystkie kwestie prawne dotyczące tej strony podlegają prawu Anglii i Walii.

E-Mail-Adresse: info@mcvities.pl
Tel.: +48 508 030 383

Treść: Anja Schmeling
Koncepcja: Brand Factory Group GmbH, Westerbachstr. 47, 60489 Frankfurt nad Menem

Warunki korzystania

Korzystanie ze strony internetowej McVities.de oznacza akceptację poniższych warunków. Zastrzegamy sobie prawo zmiany tych warunków lub dopasowania ich do zmienionej sytuacji prawnej.

Prawa autorskie

Wszystkie treści na tej stronie internetowej należą do firmy United Biskuits (UK) Ltd. i są chronione prawem autorskim. Używanie tekstów oraz innych treści (np. publikacji prasowych, zbiorów danych itp). z tej strony internetowej jest dozwolone tylko wtedy, gdy:

  1. dokumenty pozostają niezmienione, oraz są używane wyłącznie do celów informacyjnych, niekomercyjnych, na własny użytek, a także
  2. użyte dokumenty nie są rozpowszechniane ani na stronach internetowych innych podmiotów, ani w innych mediach
  3. na wszystkich kopiach pojawia się informacja z odniesieniem do źródła.

Marki

Wszystkie nazwy produktów, loga oraz zdjęcia produktów pojawiające się na tej stronie są własnością Grupy United Biscuits oraz jej licencjodawców. Ich używanie przez osoby trzecie bez zgody United Biskuits (UK) Ltd. jest zabronione.

Pomysły

Każda  osoba odwiedzająca naszą stronę oraz udostępniająca na niej informacje uznaje, że United Biskuits (UK) Ltd. ma nieograniczone prawo do udostępnionych treści. W ten sposób udostępniane informacje nie są traktowane jako poufne.

Odpowiedzialność

Treści tej strony internetowej zostały przez nas wnikliwie przeanalizowane. Nie możemy jednak gwarantować 100-procentowej poprawności. Ani United Biskuits (UK) Ltd., ani przedsiębiorstwa z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za  możliwe szkody powstałe w wyniku użycia naszej strony lub ściągania dokumentów z niej. 

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści linków zewnętrznych. Za treści stron linkowanych są odpowiedzialni wyłącznie ich właściciele. 

Jeśli jeden z warunków używania strony przestaje obowiązywać, pozostałe warunki pozostają w mocy.