Skip to main content
England

Ochrona danych osobowych

Ochrona Pana/i danych osobowych podczas zbierania, opracowywania i korzystania ze strony w związku z Pana/i wizytą na naszej stronie to bardzo poważna sprawa. Wszystkie dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, jak również informacje, które mogą być powiązane z Panem/ią, są określane jako dane osobowe.
Chcielibyśmy, żeby Pan/i wiedział/a, kiedy i jakie dane zbieramy oraz kiedy ich używamy. Podjęliśmy stosowne kroki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że wszystkie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są przestrzegane zarówno przez nas, jak również przez naszych zewnętrznych usługodawców. Pana/i dane są chronione w ramach przepisów prawnych. Zakres automatycznie zbieranych danych osobowych określają jedynie względy techniczne.  

W przypadku pytań odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila na adres info@mcvities.de.

Poniżej znajdzie Pan/i informacje, które dane są zbierane i używane podczas Pana/i wizyty na naszej stronie.

Zbieranie i przetwarzanie danych 

Odwiedzanie strony

Każde odwiedziny na naszej stronie oraz każde pobieranie danych znajdujących się na stronie są protokołowane. Zapisywanie służy wewnętrznym celom systemowym. Protokołowane są następujące informacje:

  • strona, z której wszedł/weszła Pan/i na naszą stronę
  • nazwa i adres komputera, z którego nastąpiło wejście na stronę (adres IP)
  • nazwa i adres pobieranego pliku, oraz czy pobieranie się powiodło, jak również przesyłana ilość danych, data wejścia i czas pobierania

Dopasowanie tych danych do konkretnej osoby nie jest możliwe. Nie podejmujemy próby łączenia tych danych z innymi źródłami danych. Te dane są pobierane jedynie do celów statystycznych, żeby podnieść jakość naszej strony, a następnie niszczone.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych 

Jeśli przekazał/a nam Pan/i swoje dane osobowe, użyjemy ich wyłącznie w celu odpowiedzi na Pana/i pytanie, do celów administracji technicznej, oraz jeśli wyraził/a Pan/i na to zgodę, do celów marketingowych. Pana/i dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim jedynie w przypadku, kiedy jest to konieczne do realizacji zlecenia, do celów rachunkowych, kiedy jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa, lub jeśli wyraził/a Pan/i przedtem na to zgodę. 

W każdej chwili ma Pan/i prawo cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody. 

Usunięcie zapisanych danych osobowych następuje, kiedy cofa Pan/i wcześniej wyrażoną zgodę na przechowywanie danych, kiedy ich znajomość nie jest już konieczna do realizacji pożądanego celu, tzn. cel został zrealizowany, kiedy usunięcie danych nie stoi w sprzeczności z wymaganymi przez prawo terminami usunięcia, oraz kiedy przechowywanie danych jest zabronione zgodnie z innymi wymogami  prawnymi. Jeśli dane nie zostały usunięte, zostaną one zablokowane do dalszego użytku oraz przechowywane aż do końca wymaganego prawem terminu.

Cookies

Strony internetowe w wielu miejscach używają tzw. plików cookies. Służą one do tego, żeby nasza oferta była bardziej przyjazna, efektywniejsza oraz bardziej bezpieczna dla użytkownika. Pliki cookies  to małe pliki tekstowe, gromadzone na Pana/i komputerze, które zapisuje Pana/i przeglądarka. Większość używanych przez nas plików cookies to tzw.„session-cookies“. Po zakończeniu Pana/i wizyty na naszej stronie są one automatycznie kasowane. Pliki cookies nie wyrządzają szkody na Pana/i serwerze, ani nie zawierają wirusów. 

Może Pan/i tak ustawić swoją przeglądarkę, że zostanie Pan/i poinformowany/a, kiedy strona będzie zawierała pliki cookies, albo żeby zapisywanie plików cookies zostało wyłączone. W pojedynczych przypadkach może to jednak doprowadzić do tego, że nie będzie Pan/i mógł/a w pełni korzystać z użyteczności naszej strony internetowej.

Analityka internetowa

Google Analytics

Strona korzysta z funkcji analizy internetowej. Ta funkcja jest oferowana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa tzw. „cookies,  plików tekstowych “, które są przechowywane na Pana/i komputerze i które umożliwiają analizę stron, z których Pan/i korzysta. Wytwarzane przez cookies informacje dotyczące korzystania z naszej witryny  są z reguły wysyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie, Google najpierw skraca Pana/i adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach  pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam skracany.
W imieniu właściciela tej witryny, Google będzie korzystał z tych informacji w celu analizy korzystania ze strony internetowej, do tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz do świadczenia dodatkowych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i korzystania z Internetu wobec właściciela witryny. Adres IP, przesyłany przez Pana/i przeglądarkę razem z Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Może Pan/i  zapobiec zapisywaniu takich plików cookies przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej; należy jednak pamiętać, że w tym przypadku być może nie będzie Pan/i mógł/a w pełni korzystać z funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto może Pan/i uniknąć gromadzenia i przechowywania przez Google za pomocą plików cookies danych dotyczących używania przez Pana/ią tej strony (łącznie z adresem IP), ściągając  i instalując wtyczkę przeglądarki (browser-plug-in) dostępną pod poniższym linkiem. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Może Pan/i uniknąć gromadzenia danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie aktywowany plik Opt-Out-Cookie, który uniemożliwi gromadzenie Pana/i danych podczas wizyty na naszej stronie.

Deaktywacja Google Analytics

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania ze strony oraz polityki prywatności znajdzie Pan/i tutaj: http://www.google.com/analytics/terms/de.html ewentualnie tutaj: https://www.google.de/intl/de/policies/. Chcielibyśmy zwrócić  Pana/i uwagę na to, że w celu zapewnienia anonimowości  gromadzenia adresów IP (tzw. maskowania IP) funkcja Google analytics na naszej stronie została rozszerzona o kod  „gat._anonymizeIp();“,.

Ponadto używamy funkcji  Google Analytics do statystycznego przetwarzania danych pochodzących z  Double-Click-Cookie. Jeśli sobie Pan/i tego nie życzy, może Pan/i dezaktywować tę funkcje przez  Managera Ustawień Reklam. (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de).

Social Media Plug-Ins

Na naszych stronach używamy wtyczek (plug-ins) Facebook'a oraz YouTube. Poniżej znajdzie Pan/i stosowne wyjaśnienia:

Facebook Plug-Ins

Nasza strona internetowa używa wtyczek  ("plug-ins") sieci społecznościowej  facebook.com, należącej do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Te wtyczki mają logo Facebook'a albo są oznaczone dodatkiem "Facebook Social Plug-In". Tutaj znajdzie Pan/i zestawienie różnych wtyczek Facebook'a: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

Kiedy wejdzie Pan/i na naszą stronę, która zawiera taką wtyczkę, Pana/i przeglądarka nawiąże bezpośredni kontakt z serwerami Facebook'a i przekaże m.in. Pana/i adres IP. Zawartość wtyczki zostanie przekazana przez Facebook bezpośrednio do Pana/i przeglądarki, a ta z kolei wstawi ją na naszą stronę. Dzięki temu Facebook otrzyma informację, że odwiedził/a Pan/i odpowiednią stronę internetową. Jeśli będzie Pan/i zalogowany/a na Facebook'u,  Facebook będzie mógł przyporządkować tę wizytę na stronie Pana/i kontu na Facebook'u. Jeśli wejdzie Pan/i w interakcję z plug-ins, np. naciśnie Pan/i przycisk "Lubię to" lub wpisze Pan/i jakiś komentarz, odpowiednia informacja zostanie przekazana przez Pana/i przeglądarkę bezpośrednio do Facebook'a i tam zapisana. Zwracamy uwagę na to, że jako właściciel strony nie otrzymujemy informacji na temat treści przekazywanych danych, jak również ich wykorzystania przez Facebook. Dalsze informacje na ten temat znajdzie Pan/i w Polityce prywatności Facebook'a pod adresem http://de-de.face-book.com/policy.php.

Jeśli nie życzy sobie Pan/i, aby Facebook zbierał dane na Pana/i temat poprzez naszą stronę internetową, musi się Pan/i wylogować z Facebook'a przed wejściem na naszą stronę internetową. Może Pan/i też uniknąć przekazania adresu IP, nie wywołując naszej strony.

YouTube Plugin

Na naszej stronie korzystamy z platformy video YouTube, należącej do YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 in USA, ("YouTube "). YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i video. Kiedy odwiedza Pan/i jedną z naszych stron, wówczas znajdujący się na tej stronie odtwarzacz YouTube nawiązuje połączenie z YouTube, aby umożliwić techniczny przekaz plików video lub audio. Utworzenie połączenia z You Tube umożliwia przekazanie danych do You Tube. Zwracamy Panu/i uwagę na to, że jako właściciel strony nie otrzymujemy informacji na temat treści przekazywanych danych, jak również ich wykorzystania przez  You Tube. Informacje dotyczące postępowania z danymi dotyczącymi Pana/i przez You Tube, jak również Pana/i praw i możliwości ustawień służących ochronie sfery prywatnej może Pan/i uzyskać na stronach internetowych You Tube.

Linki do innych stron internetowych

12 maja1998 Sąd Krajowy w Hamburgu zdecydował (sygnatura akt: 312 O 85/98), że przedsiębiorstwo / osoba poprzez link na stronie internetowej innego podmiotu zgadza się na treść tej strony, chyba że to przedsiębiorstwo / ta osoba wyraźnie zdystansuje się od wszystkich linkowanych stron. Dlatego United Biscuits (UK) Limited niniejszym dystansuje się od treści wszystkich linkowanych stron. United Biscuits nie ma żadnego wpływu na treści linkowanych stron, nie ponosi też odpowiedzialności za ich aktualność, poprawność, kompletność, jakość oraz ich kształt w przyszłości. Za treści linkowanych stron odpowiedzialni sa wyłącznie ich właściciele.
Za każdym razem prosimy zwrócić uwagę na Politykę prywatności podmiotów linkujących, znajdującą się na ich na stronach. Prezentowana tutaj Polityka prywatności dotyczy wyłącznie witryny United Biscuits (UK) Limited znajdującej się pod adresem  www.mcvities.de.

Prawo do samookreślenia informacyjnego

Ma Pan./i prawo wiedzieć, które z Pana/i danych są u nas przechowywane (prawo do informacji), prawo do korygowania danych lub do ich usunięcia. Jeśli skieruje Pan/i do nas pisemne zapytanie, chętnie udzielimy odpowiedzi, jakie dane dotyczące Pana/i gromadzimy. Wówczas prześlemy Pan/i odpowiednio opracowane  informacje. Prosimy o wyrozumiałość, że przedtem będziemy musieli zweryfikować Pana/ią jako odbiorcę - w celu ochrony Pana/i danych osobowych.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Dokładamy wszelkich starań, aby dzięki wykorzystaniu wszelkich możliwości technicznych i organizacyjnych Pana/i dane osobowe nie były dostępne dla innych podmiotów. W nieszyfrowanej komunikacji mailowej nie możemy zapewnić pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego w przypadku poufnych informacji zalecamy Panu/i komunikację drogą pocztową.